Fiskebruket i Mehamn mente leverandøren burde betale dem 150.200 kroner for sløying av fisk, pluss renter og saksomkostninger, men gikk på en ny smell i lagmannsretten, skriver Finnmarken.

300 tonn torsk

Moskenesbåten «Sander Andre» leverte nærmere 300 tonn torsk til bruket i juni 2013. Men partene var uenige om hvem som skulle betale for sløyingen av fisken, som ble utført på mottaket. Dermed endte saken i Tingretten

Rederiet og mottaket hadde imidlertid kun gjort en avtale over telefon, og da Tingretten behandlet saken i november 2017 husket ingen av dem samtalens nøyaktige innhold, skriver Finnmarken. Men Tingretten dømte i rederiets favør, og som dermed slapp å betale mottaket for arbeidet.

Kostbar runde

Nordkyn Seafood godtok ikke dommen og anket avgjørelsen til lagmannsretten. Men uten resultat. Lagmannsretten skriver:

«Avtalen om levering ble inngått muntlig over telefon mens «Sander Andre» ennå var i sjøen, etter at det var formidlet kontakt mellom Mirsel AS og Nordkyn SeafoodAS gjennom en tredjemann.

Ingen av partene kunne i dag huske nøyaktig hva som ble sagt ved avtaleinngåelsen. Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at det ble avtalt mellom partene at Mirsel AS skulle betale for sløyingen.»

Dermed forkaster Lagmannsretten anken og Nordkyn Seafood må betale 57.500 kroner i saksomkostninger til rederiet.