Et forskningsprosjekt i regi av Havforskningsinstituttet og Bigelow Laboratory for Ocean Sciences i USA viser at det ikke var noen påviselig effekt på rødåte som befant seg mer enn 10 meter unna den seismiske luftkanonen. På kortere hold var dødeligheten aldri over 30 prosent, ifølge forskerne.

Feltforsøk

Forsøkene ble foretatt ved Austevoll, der det ble skutt seismikk mot dyreplanktonet på ulike avstander.

– Med en avstand på mellom 0 og 5 meter, så vi en økt dødelighet sammenlignet med kontrollgruppa, forteller Nils Olav Handegard i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

– En uke etter skytinga var også dødeligheten 9 prosent større for planktonet som var plassert ti meter unna luftkanonene, enn for kontrollgruppa. Men for gruppa som ble utsett for seismikk på 20 meters avstand, var det ingen forskjell sammenlignet med rødåte som ikke hadde blitt utsett for seismikk, sier Handegard.

Mister ikke evnen til flukt

Det ble heller ikke påvist noen fluktrespons der åta forsøkte å bevege seg bort fra lydkilden.

– Rødåta har «antenner» som gjør at de kan «føle» eventuelle predatorer, og som igjen gjør at de kan flykta. Det vi lurte på var om denne responsen ble påvirket, for eksempel ved at antennene ble skadet, forteller Nils Olav Handegard.

– Rødåta sin evne til å flykte unna ble ikke påvirket, uansett hvor nært eller fjernt den var fra luftkanonene, seier HI-forskeren.