- Norges Råfisklag setter opp minsteprisen med kr 26 fra mandag. Ny minstepris for ferske kokte skallreker blir da kr 95, skriver Tor Edgar Ripman på råfisklaget rekesider.

Men den reelle prisen til fisker blir likevel vesentlig bedre enn prisene man kom fram til under prisforhandlingene i går tirsdag. Flere kjøpere betaler allerede rundt kr 100.

- Med lave rekekvoter i sør og rekordhøyt prisnivå vil det trolig fortsatt være god etterspørsel etter reker fra nord og mulighet for å kunne få fiske uten for mange liggedøgn. Det er også laget en modell for dynamisk prissetting for kokte reker slik det er i de fleste øvrige fiskerier og denne vil bli vurdert nærmere i løpet av høsten, melder Ripman.