Selskapet har tapt to rettsrunder og må nå ut med mer enn to millioner kroner i erstatning og i saksomkostninger.

Dette melder Bladet Vesterålen.

Bakgrunnen var en 75 tonn stor last med hyse som ikke hadde den riktige kvalitet da den ankom Newfoundland i Canada for mer enn tre år siden.

Ankesaken ble nylig behandlet av Hålogaland lagmannsrett, etter at fraktselskapet hadde anket dommen fra Vesterålen tingrett.

I lagmannsretten hevdet fraktselskapet at den dårlige kvaliteten på hysa skyldtes måten fisken var på tint på før kontroll. Selskapet hevdet også at hysene som ble kontrollert stammet fra et annet parti enn det som ble kontrollert i Nord-Norge før utskiping.

– Det er ikke bestridt av noen at hysen som ble kontrollert var var bløt og spaltet seg ved filetering. Lagmannsretten finner det sannsynliggjort at fisken som ble kontrollert tilhørte det parti som fraktselskapet, heter det i dommen ifølge Bladet Vesterålen.