En ukes oppsynstur med oppsynsbåten «Polarjo» fra Lofoten til Hammerfest resulterte i beslag av 74 garn, skriver Ifinnmark.no. Det handler om garn som er satt så høyt i sjøen at de er myntet på laksefiske, ifølge avisa.

Spesielt i Troms og Finnmark var antallet beslaglagte garn høyt, forteller Rune Somby i Statens Naturoppsyn.

– Hittil i år har vi funnet mange ulovlig garn. I løpet av en ukestur gikk vi mellom Hammerfest og Lofoten og dro inn 74 garn. Det tilsvarte nesten tre kilometer med garn. Det var mye mer enn vi hadde på lenge, så det har vært spesielt mye i sommer, forteller Somby til Ifinnmark.no.