Norge har eksportert 11 700 tonn sild til en verdi av 128 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på 6 prosent mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 16 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 128 000 tonn sild til en verdi av 1,1 milliard kroner. Det er en økning i volum på 13 prosent, mens verdien økte med 85 millioner kroner eller 8 prosent. Polen, Litauen og Tyskland var de viktigste markedene for sild i mai, fremgår det av mai-statistikken fra Sjømatrådet.

I mai har Norge eksportert 10 500 tonn makrell til en verdi av 184 millioner kroner. Volumet økte med 13 prosent mens verdien økte med 56 millioner kroner eller 44 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 72 500 tonn makrell til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 3 prosent mens verdien økte med 327 millioner kroner eller 36 prosent. Vietnam, Kina og Japan var største mottaker av makrell i mai.

- Lavere kvoter i 2019 har ført til høyere priser. Usikkerhet rundt Brexit har gitt økte landinger av britiske fangster i Norge. Dette sammen med økte norske fangster har ført til økt eksportvolum i mai, sier Paul T. Aandahl.