Skjærvø fortsetter i stillingen ut oppsigelsestiden på seks måneder.

– Vi starter nå prosessen med å finne en ny administrativ toppleder i organisasjon. Jeg har respekt for generalsekretærens beslutning og norske fiskere er Jan Skjærvø stor takk skyldig for hans omfattende rolle og betydning i en rekke saker som angår fiskernes vilkår, sier Ingebrigtsen.

– Styret og de ansatte ble i går og i dag orientert om generalsekretærens beslutning, og løpet for rekrutteringsprosessen er derfor ikke avklart. På vegne av våre medlemmer og norsk fiskerinæring er jeg likevel optimistisk og har en positiv forventning til at vi skal kunne finne en god kandidat. Det er mange dyktige og kunnskapsrike personer både innenfor og utenfor næringen, og jeg både håper og tror at det blir en god prosess med å finne den nye topplederen, avslutter Kjell Ingebrigtsen.