Partene undertegnet tirsdag en samarbeidserklæring i forbindelse med det ellevte WTO-ministermøtet i Buenos Aires. Nigeria og EFTA-landene ble også enige om å etablere et forum for regelmessig dialog.

- Jeg er glad for at vi nå styrker handelsrelasjonene til Nigeria, som er et viktig eksportmarked for blant annet mineraloljer og tørrfisk. Nigeria har over tid opplevd rask økonomisk vekst. Med en befolkning som trolig vil vokse til 450 millioner i 2050 er det et betydelig potensiale for fortsatt økt vekst. Det gir nye muligheter for norske eksportører og bedrifter som ønsker å etablere seg i landet, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Norge eksporterte varer til Nigeria for litt over 4 milliarder kroner i 2016.

Nest etter Italia er Nigeria Norges desidert viktigste tørrfiskkunde. Hittil i år har landet kjøpt over 1100 tonn tørrfisk til en verdi av 81 millioner kroner, i tillegg til 7.300 tonn tørkede biprodukter - i all hovedsak hoder. Verdien av hodene passerte i november 134 millioner kroner.

Landets innkjøp er i sterkt vekst etter at eksporten har vært rammet av valutarestriksjoner. Til sammenligning hadde Nigeria til samme tid i 20016 kjøpt 4.400 tonn tørkede torskehoder.

Harald Neple, Norges ambassadør til EFTA og WTO i Geneve, undertegnet på vegne av Norge.