Konsesjonene som har vært 100 prosent eid av Villa Organic AS, vil bli overtatt av giganten under forutsetning av at konkurransetilsynet gir grønt lys. Det innebærer erverv av 10 konsesjoner, en lokalitet i Laksefjorden med tilhørende driftsmidler samt 50% av biomassen på denne lokaliteten.

Samdrift

Det er videre inngått avtale om å drive samdrift med Villa Arctic AS i Laksefjorden fra og med 1. april 2012 frem til utslakting av 2015 generasjonen.

- Denne investeringen styrker vår posisjon i Nord-Norge betydelig, sier konsernsjef Yngve Myhre.

- Større produksjonskapasitet gir oss effektivitetsgevinster og gjennom samdriften med Villa Arctic AS får vi et godt fotfeste i Troms og Finnmark, et område vi har stor tro på, tilføyer Myhre.

Trappetrinn

Kjøpesummen fordeles med NOK 110 millioner for konsesjoner og NOK 57 millioner for øvrige eiendeler. Det er avtalt at kjøpesummen justeres opp dersom gjennomsnittlig NOS pris på laks for 2013 overstiger NOK 30,50 pr. kg. Det er laget en trappetrinnsmodell med tilleggsvederlag fra NOK 15 millioner fra første trinn og opp til maksimalt NOK 50 millioner gitt at snitt NOS pris overstiger NOK 35,50 pr. kg.

Oppstart av samdriften med Villa Arctic AS skjer 1. april 2012 ved at SalMar overtar 50 prosent av biomassen, totalt 500 tonn, på lokaliteten Kvitelv. Lokaliteten forventes å slaktes ut i løpet av fjerde kvartal 2012 og første kvartal 2013. SalMar skal ha det daglige ansvaret for samdriften i denne perioden.