– Jeg har funnet det best å tre tilside og la fungerende nestleder overta posisjonen som styreleder. Jeg har valgt å gjøre dette av hensyn til muligheten til å debattere saken, uttalte Tom Tobiassen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Han mener spørsmålet om hvordan en tilnærmer seg en eventuell petroleumsaktivitet blir avgjørende for fiskerinæringa.

Vil stå fritt

– En så viktig sak har utviklet seg til å bli et spørsmål om min posisjon, og ikke en debatt om framtiden i Lofoten og Vesterålen.

– Jeg ønsker derfor å være fristilt til å debattere denne viktige saken, og mener at vi i Norges Fiskarlag, på grunn av holdninger hos enkeltmedlemmer og hensyn til ro i laget, ikke lenger fører denne debatten på en måte som ivaretar fiskeriinteressene, sier Tobiassen.