Det melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF. - Saltmodning og lagringsbetingelser er viktig for saltfisk og klippfiskprodusenter. Kunnskap om dette må samles slik at det er tilgjengelig. Nå finnes nye verktøy, skriver fondet i en pressemelding.

Temperatur under produksjon er avgjørende. Når man produserer saltfisk skiller man mellom modningstemperatur og videre lagringstemperatur. Modningstemperatur påvirker saltopptak og kvalitet, mens temperaturen ved videre lagring er viktig for utvikling av vekt og kvalitet. FHF har igangsatt flere prosjekter med dette for øyet.

Video: Slik lager du god saltfisk.