– Et fantastisk år for store deler av flåten, oppsummerer administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund overfor Aftenposten.

Maråk representerer havfiskeflåten, som står for rundt 65 prosent av fangsten. Torsketrålerne, ringnotbåtene og det pelagiske fisket er årets vinnere.

- Bra år

Litt dårligere har det gått for reketrålerne og linebåtene, der dårlige priser og økte kostnader til agn har påvirket resultatet negativt. Men de aller fleste rederiene kommer til å legge frem svært gode regnskapstall utpå nyåret.

– Det har vært et bra år, medgir reder Solveig Strand i Ålesund. Utenfor kontoret hennes lå en av rederiets trålere og losset i dagene før jul. Om bord på broen var skipper Kjell Inge Haram og fabrikksjef Odd Jacobsen om mulig enda mer tilfreds enn rederen.

– Ressurssituasjonen i Barentshavet har vært historisk god. Det får direkte innvirkning på våre lønningsposer.

Millionlønninger

Ifølge Fiskebåtredernes Forbund kommer årets snittlønn i havfiskeflåten til å ligge opp mot 800.000 kroner. Den lønnen er basert på lott fra 5–6 turer og halve året til sjøs. Men ansatte i ledende stillinger om bord i havfiskefartøyer har passert millionen og vel så det i inntekt.