Daniel A. Øien

Unntatt er torsk som befinner seg på åpent hav. Advarselen gis på bakgrunn av en ny undersøkelse av torskelever fra 15 havner og fjorder og at det er fastsatt grenseverdi for summen av dioksiner og dioksinlike PCB i fiskelever.

- Vi erstatter tidligere advarsler mot å spise fiskelever fra noen forurensede havner og fjorder med et generelt råd til publikum. Det er fordi nye undersøkelser viser at fiskelever fra mange steder langs kysten inneholder miljøgifter over den grenseverdien som EU har satt, forteller Friede Andersen, seksjonssjef i Mattilsynet.

- Lang tids eksponering for lave doser kan forårsake for eksempel kreft, skader på arvestoffet, redusert evne til læring, forandringer i hormonbalansen og skader på foster, sier Andersen.