De kom seg til grensen, men ikke lenger. En samarbeidskontroll toll Norge/Finland ved Karigasniemi avdekket forsøk på ulovlig utførsel av 218 kilo renskåret skreifilet. Filetten var vakumpakket og nedfrosset i isoporkasser. Fire polske statsborgere har hver fått 5400 kroner i forelegg subsidiært 11 dager fengsel.