- Måten de gjør dette på kalles ordrett for organisasjonsknusing