– Total svikt i skreilandingene i år. De minste båtene er i ferd med å gi opp