SV ber Regjeringen stoppe Marine Harvests planer om store oppkjøp av norsk oppdrettsnæring etter at ESA vurderer eierskapsbegrensningen til å være i stridig med EØS-regelverket.

- Vi er svært bekymret over dette. Det vil være en usunn utvikling og en lite bærekraftig distriktspolitikk dersom all lakseproduksjon her til lands skulle komme i hendene på noen få gigantiske konsern, sier Næringspolitisk talsmann og stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Alf Holmelid til kyst.no.

Oppdrettsnæringen i dag er svært differensiert og i underkant av 140 selskaper har i dag konsesjoner. At mangfoldet har vært såpass høyt har vært mye takket være eierskapsbegrensningen som hele tiden har ligget til grunn. Men det kan det snarlig være en slutt på. EFTAs overvåkingsorgan ESA har vurdert eierskapsbegrensningen i den norske akvakulturloven til å være i stridig med EØS-regelverket.

Konsernledelsen i Marine Harvest har vært tilbakeholdne med å kommentere hva EØS-saken vil bety for selskapet. Men dersom selskapet får saken gjennom vil de få mulighet til å vokse i Norge hvor de i dag stanger i taket i forhold til det nåværende taket som er satt av Fiskeri- og kystdepartementet.