Det skriver Havlandet Marin Yngel i en pressemelding.

20.000 tonn torsk til slakt

– Vi har holdt på med torskeoppdrett siden 2002, og har lagt ned et betydelig arbeid og ressurser i disse årene, til tross for at markedet for oppdrettstorsk har lagt brakk. Men vi har hele veien hatt tro på oppdrettstorsken, og har fortsatt arbeidet til tross for lav eller ingen inntjening, sier daglig leder Halvard Hovland.

– Det er svært gledelig at dette arbeidet nå bærer frukter. Om man ganger 4.65 millioner yngel opp med fremtidig slaktevekt på vel fire kilo, kommer vi opp i cirka 20.000 tonn torsk til slakt. Det blir noen torskemiddager, uttaler Hovland.

Torsken vokser bedre

Han opplyser at avlsarbeidet går godt.

– HMY kan stadig protokollere forbedringer. Grunnen til at HMY fortsatte sitt avlsarbeid på Havlandet-stammen, også da bransjen lå nede, var nettopp våre erfaringer med avlsmessig fremgang på torsken. Torsken vokser bedre enn noen gang, tilveksthastigheten bedres vesentlig for hver generasjon.