Det går fram av Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk for 2015. Uværet «Nina» herjet i Hordaland i januar i fjor, og førte alene til fem alvorlige hendelser. Svikt i fortøyningene førte til masserømninger.

Rømninger har flere årsaker enn uvær, og Fiskeridirektoratet kartlegger og katalogiserer. Også hendelser som ikke førte til rømninger, men som kunne gjort det, blir registrert.

Les rapporten her.