Håper evalueringen får frem fakta om pingerne. - De må ikke få ødelegge en sesong til