Totalt ble nesten 36 800 tonn norsk vårgytende sild fangstet i forrige uke, det meste av det i Smutthavet, melder Sildelaget. Men været har variert voldsomt, og dagkvantumet har svingt fra 0 til 12 300 tonn.

- Det er over et ganske stort område i Smutthavet det er tatt fangster, lengst vest er litt sør for 66 graden og 4 grader vest og nordøstligste område er nesten 67 grader Nord, 1 grad øst. Størrelsen varierer fra 345 til 388 gram og med et vektet snitt på 372 gram, skriver laget på sin hjemmeside.

- Også lengre nord, på Tromsøflaket, er det tatt en del fangster, 5 på til sammen 3 900 tonn. Denne silden er av en mindre størrelse, 212 gram i snitt. Den fangsten som ble tatt nærmest land ble tatt ut av Fuglen på Sørøya mens den som ble tatt lengst ut ble tatt på nord på Tromsøflaket.

Av det totale kvantum på nesten 36 800 tonn har ringnot bidratt med 32 950tonn, kyst / SUK 2 650 tonn og 1 200 tonn fra Russisk trålere som mellomlagrer i Norge.