Fiskeridirektøren satte i går opp maksimalkvoten for fartøy med torsketråltillatelse til 1 000 tonn med kvotefaktor 1,0, det vil si ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere. Maksimalkvoten for fabrikktrålerne som har en kvotefaktor på 1,4 går opp til 1 400 tonn

Maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse økes til 500 tonn med kvotefaktor 1,0.

Fiskeridirektøren har også besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse til 800 tonn. Maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtillatelse med kvotefaktor 1,0 økes til 600 tonn og 300 tonn til fartøy med kvotefaktor på 0,5.