Under konferansen Forum Marine Næringer i Hammerfest tirsdag orienterte regiondirektør Jan Morten Hansen og seniorrådgiver Jan Olsen i Kystverket for Troms og Finnmark om den planlagte omleggingen og de forventede effektene av den.

Ifølge ifinnmark.nos referat fra konferansen er det grunn til å være bekymret både over nedprioriteringen av fiskerihavnene forslaget til statsbudsjett for 2018, men også på grunn av omorganiseringen som kommer i 2020.

Bekymringen handler om at når fiskerihavnene ikke lenger får øremerkede midler, men må slåss om midler til alle andre gode formål i de nye regionfylkene. Da frykter regiondirektøren at fylkespolitikerne ikke vil prioritere de omfattende investeringene som mange steder kreves for å holde havnene i stand, eller utvikle nye prosjekter.