Det melder Havforskningsinsituttet på sine nettsider.

– Russisk havforskning har nylig gått gjennom ei omfattende omorganisering, og i den forbindelse skjer det også en del endringer i samarbeidet mellom norske og russiske havforskere, sier forskningsdirektør Geir Huse. I går møtte han russiske kolleger i Moskva.

Alle under samme paraply

I Russland har hvert havområde tradisjonelt hatt «sitt» havforskningsinstitutt. I mer enn 60 år har havforskningsinstituttet samarbeidet med Det polare havforskningsinstituttet i Murmansk (Pinro), men etter omorganiseringa er det Det føderale havforskningsinstituttet (Vniro) i Moskva som er HIs nye samarbeidspartner.

– Alle havforskningsinstituttene i Russland blir nå våre filialer, sier internasjonal direktør i Vniro, Vladimir Beljajev.

– Til sammen er det 28 institutt som er slått sammen. Blant dem er det også flere som driver forskning i ferskvann. Til sammen er vi mer enn 5000 ansatte, sier han.

Felles forskning i nord

Fra og med 1. januar i år ble Pinro en filial under Vniro-paraplyen. Forskningsdirektør Huse forsikrer at det ikke fører til store endringer i det norsk-russiske havforskningssamarbeidet.

– Vi kommer til å fortsette med felles tokt, samkjøring av forskningsmetodikk, ulike arbeidsmøter og datautveksling, sier han.

Den kommende norsk-russiske havforskergruppa er omtalt i protokollen fra det siste møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Derfor var det naturlig at den ble drøftet under møtet mellom Vniro og HI i går.

– Gruppa skal samordne norske og russiske forskningsresultat. I første omgang bør den konsentrere seg om de økonomisk viktige bestandene torsk, hyse og blåkveite, sier forskningsdirektør Oleg Bulatov i Vniro.