Samtidig innføres det dynamiske minstepriser på rogn av rognkjeks, som er satt til 47 kroner per liter.

For de viktigste fiskeslagene ser prisbildet slik ut fra og med kommende mandag:

- Hyse går opp 25 øre til 15,75 kr (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).

- Sei går opp 20 øre til 9,70 kr (for størrelse over 2,3 kg).

- Torsk uendret på 25,00 kr (for størrelse 2,5-6 kg).

Årsaken til oppgang i pris for sei og hyse er økning i prisen som betales til fisker.

Prisene for torsk, hyse, sei og rognkjeks gjelder til og med 7. april.

Her er alle priser:

Dynamisk minstepris torsk

11.03-24.0325.03-07.04
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Torsk over 6,0 kg26,0026,00
Torsk 2,5-6,0 kg25,0025,00
Torsk 1,0-2,5 kg23,7523,75
Torsk under 1,0 kg21,0021,00
Rund
Torsk over 9,0 kg17,0317,03
Torsk 3,7-9,0 kg16,3716,37
Torsk 1,5-3,7 kg15,5315,53
Torsk under 1,5 kg13,7013,70
Levendetorsk
Levendetorsk levert samfengt20,3720,37
Levendetorsk minst 2 kg22,3722,37
Levendetorsk 1-2 kg15,3715,37
Levendetorsk under 1 kg11,8711,87

Dynamisk minstepris sei

11.03-24.0325.03-07.04
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Sei over 2,3 kg9,509,70
Sei 1,2-2,3 kg8,508,70
Sei under 1,2 kg6,406,60
Sløyd med hode
Sei over 2,6+kg8,458,62
Sei 1,3-2,6 kg7,567,73
Sei under 1,3 kg5,695,87
Rund
Sei over 3,1 kg6,746,89
Sei 1,6-3,1 kg6,006,14
Sei under 1,6 kg *4,244,39

Dynamisk minstepris hyse

11.03-24.0325.03-07.04
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Hyse over 0,8 kg, snørefanget15,5015,75
Hyse over 0,8 kg11,7512,00
Hyse under 0,8 kg8,508,75
Sløyd med hode
Hyse over 0,98 kg, snørefanget12,6212,82
Hyse over 0,98 kg9,569,77
Hyse under 0,98 kg6,927,12
Rund
Hyse over 1,1 kg, snørefanget10,7710,95
Hyse over 1,1 kg8,098,27
Hyse 0,9-1,1 kg5,775,95

Dynamisk minstepris kongekrabbe

11.02-10.0311.03-07.04
Premium kongekrabbe størrelse:Pris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg164,00165,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg159,00160,00
Hannkrabbe 1,6-2,2 kg114,00115,00