Ulykken skjedde torsdag 25. februar, under garnfiske i Tjeldsundet. Båten la ut ved 0740-tiden fra Myklebostad, og Kristiansen hadde tre lenker på 8- 10 garn å trekke. Etter å ha trukket de to første lenkene begynte båten ved 0920-tida å gå i sirkel, inntil den ved 13.20-tida ble stående fast på holmen «Skjæran» i Tjeldsundet.

Basert på båtens bevegelser, tror havarikommisjonen at Kristiansen falt over bord like etter at lenke nummer to var trukket og satt igjen. Båten hadde da 1 knops fart. Kristiansen ble funnet senere på kvelden ved 2330-tida, fem kilometer unna stedet der «Jan Bjørn» gikk på grunn.

Obduksjonen av Kristiansen slår fast at 72-åringen hadde tidligere hjertesykdom og det var tegn på at han hadde fått et nytt hjerteinfarkt, trolig et par timer før han døde.

«Havarikommisjonen finner det sannsynlig at fallet over bord hadde sammenheng med at han hadde fått et infarkt. Han omkom som følge av drukning. Overlevelsesevnen i vannet var svært begrenset, tatt i betraktning vær, sjøtemperatur (6 °C) og beskyttelsesutstyr (uten redningsvest eller andre flyteplagg).»

Kommisjonen har også anmerkninger til måten båten var utstyrt, blant annet manglende utstyr for styring fra dekk, nødstopp og den typen innretninger. Det fremmes likevel ingen sikkerhetsanbefalinger som følge av ulykken.

Les hele rapporten her.