- Båtsfjord Handelsstands Fiskergruppe har jobbet systematisk for å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2014:16, skriver kjøpergruppa i en pressemelding, og presenterer en liste med ni punkter de mener vil løfte næringen:

  • Styrking av eksiterende støtteapparat så som finans, forskning og offentlig organ.

  • Ordningen med minstepris oppheves.

  • Refordelinger av kvoter og andre kvotereguleringer må minimeres for å skape forutsigbarhet for både fisker og landindustri.

  • Ferskfiskordningen må styrkes.

  • Bonus kvoter for levendelagring må videreføres og styrkes.

  • Ferskfiskbonus for havgående flåte må gjeninnføres.

  • Leverings- og bearbeidingsplikt skal være gjeldende på fylkesnivå.

  • Landindustri skal ikke ha adgang til å eie fiskefartøy.

  • Flåteleddet skal ikke ha adgang til å eie landindustri.

Fiskerigruppa mener at det gjennom innovasjon vil komme et løft i filetnæringen.

- Innovasjon vil være et viktig ledd i prosessen for å styrke konkurranseevnen i norsk filetnæring. For å få til økt konkuranseevne er man avhengig av å gjøre noen justeringer, heter det i meldingen.