De fleste IT-systemene i Fiskeridirektoratet må gjennom nødvendig vedlikehold og systemene vil derfor være utilgjengelige lørdag 10. september mellom kl. 08:00 og 16:00.

Fiskere som er pålagt elektronisk rapportering vil ikke få returmeldinger, men kan gå fra havn og starte fisket likevel, opplyser direktoratet i en pressemelding

Også «Min side», alle skjema, registre og e-post vil være utilgjengelig i perioden systemene er nede. Det betyr at det ikke er mulig å logge seg inn på «Min side» for å legge inn eller hente ut informasjon, det er ikke mulig å bruke ulike skjema, søke i registre og e-post kommer ikke fram.

Fiskere som er pålagt å sende avgangsmelding, fangstmelding og landingsmelding vil ikke få returmelding, noe som i utgangspunktet er nødvendig for å kunne gå fra havn, starte fiske eller gå til mottak for levering. På grunn av at IT-systemene vil være utilgjengelige bes fiskere sende meldinger som normalt, men kan likevel gjennomføre planlagt aktivitet uten å motta godkjent returmelding.

Noen ERS-løsninger er bygget slik at det ikke vil være mulig å sende nye meldinger dersom en melding ikke blir godkjent med returmelding fra Fiskeridirektoratet. Dette gjelder i hovedsak løsninger brukt av fartøy 11-15 meter. Fiskere som opplever dette kan starte planlagt aktivitet likevel.