Det har aldri tidligere vært målt mer skrei enn under årets skreitokt. For første gang på flere år er det også registrert store mengder skrei øst i Lofoten.

Havforskningsinstituttets skreitokt starta onsdag 16. mars og blei avslutta søndag 3. april. De tetteste skreiforekomstene blei registrert på Røstbanken, på yttersiden i området fra Røst til Moskenesøy, samt på innersida av Lofoten i området Lofotodden-Svolvær, skriver Havforskningsinstituttet på sitt nettsted.

Største noensinne

Havforsker og toktleder Erik Berg sier til nettstedet at årets skreiregistreringer er de største som noensinne har vært.

– Vi har gjort akustiske målinger som viser torsk i så store mengder som vi aldri har sett tidligere, sier Berg.

De siste 6 – 7 årene har det vært lite skrei i Vestfjorden. Årets skreitokt viste at det står store mengder torsk helt innerst i Lofoten, blant annet i den såkalte Henningsværboksen. Berg forteller at prøvehalene som blei gjort like innenfor og lite utenfor ”boksen” viste at mellom 95 og 98 prosent av torsken var skrei. Resten var kysttorsk.

1,5 millioner tonn skrei

– På bankområdene er utbredelsen av skrei i hovedsak lik observasjonene fra de siste 4 – 5 årene, men spredt over et noe større område i både sør og vest, forteller Berg.

Det internasjonale rådet for havforskning (Ices) har beregna at gytebestanden av skrei er på omtrent 1,5 millioner tonn. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor.

– Det kan hende at årets tokt viser at den er enda større, men det får vi ikke svar på før vi har gått gjennom alt tallmaterialet vårt, sier Berg.

Seks- og sjuåringer

Det er torsk på seks og sju år (2004 og 2005-årsklassene) som dominerer i hele området, og det er mest av 2004-årsklassen.

– Jeg må få presisere at dette er foreløpige beregninger, sier Berg.

Resultatene fra skreitoktet slås sammen med målingene fra vintertoktet. Deretter blir de en del av beregningsgrunnlaget i den årlige bestandsberegningen i regi av Ices.