Styret kan ikke akseptere at Sikkerhetssenteret på Gravdal legges ned fra fylkets side, heter det i et styrevedtak i laget.

- Når man leser, og hører, fra politikere lokalt, på fylkesplan og nasjonalt, at det skal satses på marine næringer, er det med forbauselse man får forståelse av at Sikkerhetssenteret skal legges ned.

Med tanke på myndighetenes iver etter å stadig «tre» nye pålegg og kurs ned over hodet på fiskere og sjøfolk, er det overhodet ikke gjennomtenkt å legge ned et slikt senter, som er så viktig for fiskere og den marine næringen for øvrig.

- Om Sikkerhetssenteret legges ned er det et slag i ansiktet på fiskerne, og marine næringer, samt et bevis på at disse næringene ikke har betydning for våre politikere og myndigheter.

- Vi er også forbauset over ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg, som kan fortelle at han har vært i kontakt med interessenter for drift av Sikkerhetssenteret. Det anser styret i Flakstad Fiskarlag for å være en aksept fra Vestvågøy når det gjelder nedleggelse av Sikkerhetssenteret på Gravdal.