Fiskeridirektoratet region Nord minner nå fiskerne om at fra 15. juni 2016 skal alle innmeldinger av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skje via kystfiskeappen eller skjema på nett. Informasjon om dette ble lagt ut på nettsidene til Fiskeridirektoratet allerede i april. Hensikten er å få et system som er enklere både for fiskere og forvaltning.

Dette innebærer at:

  • alle landingsmeldinger for fartøy under 15 meter skal sendes via kystfiskeappen.

  • aktiv/passivmeldinger skal sendes via nettbasert skjema.

  • det er åpnet for at fartøy kan melde fra om at AIS er slått av. Dette gjøres også via nettbasert skjema

Har tatt 566 tonn

Hittil i år har 244 fartøy landet 566 tonn kongekrabbe av en totalkvote på 2050 tonn i den kvoteregulerte fangsten. Førstehåndsverdien av dette er 71,5 millioner kroner. På samme tid i fjor var det landet 78 tonn av 85 fartøy til en verdi av 8,4 millioner kroner.

Hovedårsaken til dette er endring i kvoteåret fra oppstart i august til årsskiftet. 2016 er første året kongekrabbekvoten er gitt fra 01.01 til 31.12. I tillegg var det betydelig økning i kvoten for 2016. Endring av kvoteåret har derfor hatt stor betydning for utviklingen i fangsten. I 2016 forventes det derfor fangst som er mer spredt over året, noe som var et ønske fra deler av næringa.