Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordninga og en ny marknadsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldinga. - Tiltakene vi foreslår i kvotemeldinga vil gjere systemet mindre krevende for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fremdeles bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringa, bedre utnytting av hele fisken og aktivitet langs hele kysten. Samtidig er det viktig at de som blir berørt får anledning til å si hva de synes om forslagene, sier Nesvik. Tirsdag 13. august kl. 10.00 – 11.00 Åpent møte om kvotemeldingen, Åkrehamn trålbøteri avdeling Husøy (Fiskerihavnen på Karmøy) Torsdag 15. august kl. 17.30 – 18.30 Åpent møte om kvotemeldingen, Knutholmen , 6729 KalvågNye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordninga og en ny marknadsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldinga. - Tiltakene vi foreslår i kvotemeldinga vil gjere systemet mindre krevende for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fremdeles bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringa, bedre utnytting av hele fisken og aktivitet langs hele kysten. Samtidig er det viktig at de som blir berørt får anledning til å si hva de synes om forslagene, sier Nesvik. Tirsdag 13. august kl. 10.00 – 11.00 Åpent møte om kvotemeldingen, Åkrehamn trålbøteri avdeling Husøy (Fiskerihavnen på Karmøy) Torsdag 15. august kl. 17.30 – 18.30 Åpent møte om kvotemeldingen, Knutholmen , 6729 KalvågNye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordninga og en ny marknadsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldinga. - Tiltakene vi foreslår i kvotemeldinga vil gjere systemet mindre krevende for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fremdeles bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringa, bedre utnytting av hele fisken og aktivitet langs hele kysten. Samtidig er det viktig at de som blir berørt får anledning til å si hva de synes om forslagene, sier Nesvik. Tirsdag 13. august kl. 10.00 – 11.00 Åpent møte om kvotemeldingen, Åkrehamn trålbøteri avdeling Husøy (Fiskerihavnen på Karmøy) Torsdag 15. august kl. 17.30 – 18.30 Åpent møte om kvotemeldingen, Knutholmen , 6729 Kalvåg
Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordninga og en ny marknadsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldinga. - Tiltakene vi foreslår i kvotemeldinga vil gjere systemet mindre krevende for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fremdeles bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringa, bedre utnytting av hele fisken og aktivitet langs hele kysten. Samtidig er det viktig at de som blir berørt får anledning til å si hva de synes om forslagene, sier Nesvik. Tirsdag 13. august kl. 10.00 – 11.00 Åpent møte om kvotemeldingen, Åkrehamn trålbøteri avdeling Husøy (Fiskerihavnen på Karmøy) Torsdag 15. august kl. 17.30 – 18.30 Åpent møte om kvotemeldingen, Knutholmen , 6729 KalvågNye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordninga og en ny marknadsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldinga. - Tiltakene vi foreslår i kvotemeldinga vil gjere systemet mindre krevende for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fremdeles bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringa, bedre utnytting av hele fisken og aktivitet langs hele kysten. Samtidig er det viktig at de som blir berørt får anledning til å si hva de synes om forslagene, sier Nesvik. Tirsdag 13. august kl. 10.00 – 11.00 Åpent møte om kvotemeldingen, Åkrehamn trålbøteri avdeling Husøy (Fiskerihavnen på Karmøy) Torsdag 15. august kl. 17.30 – 18.30 Åpent møte om kvotemeldingen, Knutholmen , 6729 Kalvåg
Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordninga og en ny marknadsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldinga. - Tiltakene vi foreslår i kvotemeldinga vil gjere systemet mindre krevende for næringa og forvaltninga. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fremdeles bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringa, bedre utnytting av hele fisken og aktivitet langs hele kysten. Samtidig er det viktig at de som blir berørt får anledning til å si hva de synes om forslagene, sier Nesvik. Tirsdag 13. august kl. 10.00 – 11.00 Åpent møte om kvotemeldingen, Åkrehamn trålbøteri avdeling Husøy (Fiskerihavnen på Karmøy) Torsdag 15. august kl. 17.30 – 18.30 Åpent møte om kvotemeldingen, Knutholmen , 6729 Kalvåg