Det gjelder bestemmelser om teknisk anleggstandard, internkontroll, slakting og transport av fisk, samt enklere regler om journalføring og rapportering.

- Fersk torsk er en ettertraktet vare både i Europa og her hjemme. Det bør være mulig å skape et nytt helårig nisjemarked for torsken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Levendelagring kan bli en brikke i puslespillet for å øke verdiskaping og lønnsomhet i torskeindustrien.

Kongstanken er å kunne lagre en del av sesongtorsken levende, til torskesesongen er over. Torskesektorens kanskje største utfordring er de enorme svingningene, der 80 prosent av torsken tas på land i årets fire første måneder. Tosk er mer enn tilgjengelig på markedet i starten av året, og mangelvare for øvrig. Det kan ikke løses gjennom reguleringer.

Hittil i år er drøyt 4000 tonn torsk levendelagret. Det er dobbelt så mye som i 2013. Fram til nå må levendelagring følge regelverket til oppdrettsnæringen. I praksis har det bl.a. derfor vært krevende å kunne holde torsken i merder lenger enn 12 uker.

- Nå har vi fått på plass et regelverk tilpasset levendelagring, og vi har dermed fjernet et viktig hinder for at denne produksjonen kan utvikle seg videre, sier Aspaker.

- Vi har tatt inn en rekke regler fra akvakulturregelverket som ivaretar hensynet til miljø, fiskehelse og fiskevelferd i forskrift om fangstbasert akvakultur, påpeker fiskeriministeren.

De nye, enklere reglene er et ledd i regjeringens strategi for levendelagring. Andre sentrale elementer i strategien er ordningen med kvotebonus og økt kunnskap og kompetanseheving.