Sist uke økte leveransene av kongekrabbe, men generelt går omsetningen nå ned.

Leveransene halvert

oreløpige tall fra Råfisklaget viser at omsetningen i forrige uke endte på 218 millioner kroner, som er betydelig lavere enn 409 millioner kroner uken før. Av totalomsetningen er 15 millioner kroner fra utenlandske leveranser. Norske båter stod for en omsetning på 203 millioner kroner, der 127 millioner kroner av omsetningen kom fra ferskfiskflåten mens 76 millioner kroner kom fra fryst.

Sei, blåkveite, torsk, kongekrabbe og hyse var de artene som bidro mest til ferskfiskomsetningen, med henholdsvis 38, 24, 17, 16 og 7 millioner kroner.