- Årets januar ga tidenes høyeste eksportverdi, og dermed fortsetter den sterke trenden fra 2021. Til tross for utfordringer med koronapandemien, økte prisene for mange av våre produkter. Det var også januar-rekord i verdi og volum for laks, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Samlet sett falt imidlertid det totale volumet med 17 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor viser de siste tallene fra sjømatrådet.

Nedgang for villfangst

- Det var et tydelig skille i eksporten i januar. Mens fisk fra havbruk hadde en verdivekst på 42 prosent, var det en nedgang både i volum og verdi på villfangstsiden. Tidvis dårlig vær ga noen utfordringer for flåteleddet, men takket være en stor etterspørselsvekst i markedene var det økt verdi for flere av våre villfangete produkter, blant annet torsk og sei, sier Renate Larsen.

Laksevekst i øst og vest

Det er likevel laksen som var motoren i sjømateksporten i januar.

- Laks befester sin sterke posisjon og sto for 70 prosent av den totale verdien. I oversjøiske markeder som Nord-Amerika og Asia har restaurantåpninger og bedret logistikk gitt en vekst i eksporten, spesielt for hel fersk laks, sier Renate Larsen.

God start for skrei

I januar eksporterte Norge 718 tonn fersk skrei til en verdi av 47 millioner kroner. Det er en verdiøkning på 82 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Skreisesongen er alltid et stort høydepunkt. Dette fantastiske produktet treffer godt på bærekraft, smak, konsistens og har en unik historie som vi er svært stolte over å få formidle i markedene, sier Renate Larsen.

Den største veksten for sjømateksporten kom denne gang utenfor EU. Mens dette markedet i januar 2021 sto for 58 prosent av verdien, var den falt til 54 prosent i samme måned i år.