Undersøkelsen har målt effekt på hukommelse, generell mental tilstand og taleførhet over et begrenset tidsrom. Hva effekten blir på lengre sikt bør undersøkes nærmere, mener forskere.

Undersøkelsene er basert på tilgjengelige data fra tre studier som har vart inntil 3,5 år, og som anses å ha høy metodisk standard. 3 536 forsøkspersoner på 60 år eller mer deltok. Ingen hadde noen tegn til svekkelser eller demens ved oppstart av forsøkene.

- Ut fra disse studiene ser det ikke ut til å være noen fordeler for eldres kognitive helse av å ta tilskudd med omega 3, sier medforfatter og klinisk ernæringsfysiolog Alan Dangour ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, i en pressemelding.

Forskernes analyser viser at eldre som tok slike tilskudd, ikke hadde bedre resultater på kognitive tester enn eldre som enten fikk placebo, eller som brukte margarin i kosten.

Omega 3-fettsyrer bidrar riktignok på mange viktige områder i kroppen. Disse fettsyrene er viktige for cellene våre, og antas blant annet å ha positiv effekt immunsystemet, samt hjerte- og karsykdom.

Fra tidligere har også studier antydet at omega 3-fettsyrer, særlig fettsyren DHA, kan spille en rolle i å holde nerveceller i eldre hjerner i god stand. Det finnes imidlertid lite dokumentasjon på at slike fettsyrer kan hindre kognitive svekkelser - eller demenssykdom, påpekes det videre.

Likevel; de analyserte studiene har ganske kort oppfølgingstid. Derfor vil det også være noen usikkerhetsmomenter med i bildet, siden de eldre er blitt studert over maksimalt 3,5 år.

I mellomtiden påpeker forskerne andre gunstige effekter av fiskeolje, der den opprinnelig kommer fra. Altså rett fra fisken:

- Å spise fisk er en viktig del av et sunt kosthold, og vi støtter fortsatt anbefalingene om to fiskemiddager i uken, inkludert en med fet fisk.

(Forskning.no)