Men i likhet med resten av den nordligste landsdelen - har fiskeriene de to siste ukene vært skrale også i Troms. Foruten enkelte store snurrevadfangster som blir ført i land, er det i hovedsak garnflåten som sørger for jevn fordeling av torsk til hele fylket.

Råfisklagsrapporten for uke ti ser for øvrig slik ut:

Løksfjord AS

Garnfangster opp mot 5,8 tonn torsk, linefangster på vel 1,5 tonn torsk og 0,1 tonn hyse, snurrevadfangster på vel 9,5 tonn torsk.

Atlantic Seafood Skjervøy

Garnfangster på 2,6 tonn torsk, snurrevadfangst på knappe 26 tonn torsk, juksafangster på 0,1 tonn torsk.

Torsvågbruket AS

Garnfangster på 3,3 tonn torsk, linefangster på vel 2,0 tonn torsk og 0,2 tonn hyse.

Aksel Hansen, Senjahopen

Garnfangster på vel 6 tonn torsk.

Henry Johansen Drift AS, Vengsøy

Garnfangster på 2,9 tonn torsk, linefangster på 2,8 tonn hyse og 9 tonn torsk, juksafangster på vel 2- 2,4 tonn torsk.

Br. Karlsen AS, Husøy

Garnfangster opp mot 7 tonn torsk, snurrevadfangst på vel 12,5 tonn torsk.

Karlsøybruket AS

Garnfangster opp mot 3,1 tonn torsk, snurrevadfangster på 13 tonn torsk.

Ivan Lorentzen AS, Brensholmen

Garnfangster på 3 tonn torsk, juksafangster på 0,8 tonn torsk.

Nergård Senja AS

Garnfangster på vel 6,5 tonn i hovedsak torsk, linefangster på 4 tonn torsk i hovedsak, snurrevadfangster på 3 tonn torsk og 4 tonn hyse, juksafangster på 0,9 tonn torsk.

Nord-Senja Fiskeindustri AS

Garnfangster på vel 3 tonn tosk, linefangster opp mot 2 tonn torsk.

Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen

Garnfangster på vel 3 tonn torsk, linefangster på vel 3,5 tonn i hovedsak torsk og 0,1 tonn hyse, snurrevadfangster på vel 5 tonn torsk, juksafangster på 1 tonn torsk.

Torsken Havprodukter

Garnfangster på rundt 15 tonn torsk, linefangster på 3,6 tonn torsk, juksafangster på 300 kg til knappe 2 tonn torsk.

Tromvik Fisk AS

Garnfangster på vel 5 tonn i hovedsak torsk, linefangster på 1,6 tonn torsk, juksafangster på 2 tonn torsk.