- I meldingen «En konkurransekraftig sjømatindustri» står det at store bedrifter er mest lønnsomme. Dette er positivt galt, skriver Fifor i motmeldingen.

- Ikke lønnsom

- Det er i denne sammenheng nok å vise til at den største norske sjømatprodusenten, Norway Seafoods AS (NS), ikke klarer å drive lønnsomt, til tross for at bedriften er en del av et helintegrert konsern. Dette skjer til tross for at NS slipper å betale leie for anleggene, ifølge kvartalsrapporten for 3. kvartal fra Havfisk AS.

Mangelfull analyse

- Den største svakheten i sjømatmeldinga er at den mangler en grunnleggende analyse av hvorfor lønnsomheten ikke har vært så god som den bør være. Meldingen refererer flere høringsinstanser som «mener det viktigste tiltaket for økt lønnsomhet i sjømatindustrien er at industrien får tilgang på mer ferskt råstoff», heter det i motmeldingen som tirsdag ble overrakt saksordfører Frank Bakke-Jenssen.

LES MER I PAPIRAVISA