I løpet av de neste ukene venter han mange fremmedbåter, og som skal på fløytlinhefiske utenfor Øst-Finnmark.

Han regner derfor med at de vil få stor aktivitet både på torsk og hyse de neste månedene.

- Torsk er selvsagt viktigst for oss. Men mange er ferdige med torskekvota, og rigger seg derfor til hysefiske, sier Pettersen.

Bifangst

Det samme skjer i andre fiskevær. Lineflåten som har gjort seg ferdig med torsk, satser nå på fløyt.

Lengre sør frykter kjøperne imidlertid at det kan bli vanskelig å få til et fornuftig hysefiske - dersom det ikke åpnes for bifangst.