- Direktoratet sier seg svært tilfreds. Det ser ut til at folk skjønner systemet og teknologien rundt. Dessuten gir fiskerne mye skryt til direktoratets døgnbetjente veiledningstelefon, sier assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen.

Hvert år møtes direktoratet og næringa til dialogmøte om elektronisk fangstrapportering (ERS). Årets møte fant sted i går og fra Fiskarlaget deltok Helge Olav Vikshåland, Håkon Gullvik, Stig Oldeide, Stein Magnar Melingen, Magnar Haraldsvik og Jan Birger Jørgensen.

Et av punktene er spørsmålet om det fortsatt er behov for årlig dialogforum. Det mener Jørgensen ble grundig besvart.

- Vi skal ikke møtes bare for å møtes. Men det er klart at det fortsatt er mange spørsmål som må løses. Blant annet er vi opptatt av å vinne forståelse for at det ikke overreageres når det begås rene formalfeil ved elektronisk innrapportering, herunder bestemmelsen om at fangsten skal innrapporteres samme dag som den er gjort. I sildefisket er det ikke uvanlig at fangster skjer rundt midnatt og det sier seg selv at rigide regler og rigid håndhevelse her kan føre til problemer, sier Jørgensen til Kyst og Fjord.

- Et annet tema er rapporteringskrav ved levendelagring av torsk og pelagiske fangster, der vi fortsatt trenger en dialog. Et dialogforum er dessuten nyttig for leverandørene av elektronisk utstyr, som her kan møte brukerne og lytte til hvordan de opplever hverdagen.