Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Det er nær opp mot rekorduka på 192 tonn og 11,6 millioner kroner som vi hadde i uke 48. 121 tonn var tatt på garn og 64 tonn på lina. Av garnkvantumet var 37 tonn levert på hver av Troms og Vest-Finnmark, og 29 tonn var levert i Lofoten/Salten.

Det meste av linekvantumet var levert i Vest-Finnmark med 45 tonn, ellers god spredning. Totalt kom Vest-Finnmark dermed opp i 83 tonn, fulgt av Troms med 42 tonn, Lofoten/Salten med 34 tonn, og Vesterålen og Helgeland mottok 10-12 tonn hver.