- Vi er vel litt overrasket over at amerikanerne valgte å åpne krabbefisket. Men de har tydeligvis funnet at bestanden er såpass bra at de kan begynne å beskatte den igjen, sier Svein Vegar Lyder til Kyst og Fjord.

Han frykter likevel ikke at åpningen av krabbefeltene utenfor Bristol Bay i Alaska skal føre til ytterligere reduksjoner i prisene for norske fiskere.

- 1000 tonn er en beskjeden kvote til Alaska å være. Så jeg tror ikke dette vil få de helt store innvirkningene, sier Lyder.

Han viser til at i et normalår konsumerer det amerikanske markedet rundt 10.000 tonn kongekrabbe. Men av dette er en vesentlig andel russisk fanget krabbe – som ikke lengre er på det amerikanske markedet på grunn av boikott av russiske produkter.

Svein Lyder er overrasket over at amerikanerne valgte å gjenåpne krabbefangsten ettersom Alaskakrabben fortsatt er i dårlig forfatning. Foto: ALF HELGE JENSSEN

Til sammen er det åpnet for et krabbeuttak på 975.000 kilo i Alaska.

Dette er basert på analyser Alaska Department of Fish and Game (ADF&G) og National Marine Fisheries Service (NMFS) har gjort etter sommerens forskningstokt. Undersøkelsene av Bristol Bay-bestanden, var såpass gode at de valgte å åpne for fangst her.

- De estimerte biomassen av modne hunnkrabber og effektiv gytebiomasse for 2023 overstiger begge tersklene som kreves for å åpne fisket i område T - Bristol Bay, framgår det i fangstmyndighetenes bestandsrapport.

Sesongen ble åpnet 15. oktober og vil pågå fram til 15. januar 2024, dersom kvoten ikke er tatt innen da.