Ber om framsnakking av Renere Fjord før timeglasset renner ut