Uavklart for søppelavgift som blir obligatorisk for alle