- Norges Råfisklag har etter henvendelse fra kjøpergruppen vedtatt reduksjon av minsteprisen for kokte skallreker til konsum som skallreke med kr 10,- pr kg, og reduksjon med kr 2,- pr kg for størrelsen 221-250 av ferske råreker til pilling. Endringen gjøres gjeldende for omsetning fra og med 23. mars 2020 og inntil videre, heter det i et rundskriv fra laget.

- For kokte småreker til pilling/produksjon med antall høyere enn 320 stk pr kg er det fri prisdannelse. Eventuell omsetning av slik reke avtales direkte med kjøper.

- For kokte reker til innfrysing som senere selges som frosne kokte skallreker, gis kjøper et fradrag i pris på kr 3,50 pr kg.

Her kan du se hele rundskrivet.