Selv med 364 færre deltakende båter fisker deltakerne i åpen gruppe over tredobbelt så godt som for 10 år siden. En vesentlig årsak er at mange fiskere selger kvotene sine og fortsetter yrkeskarrieren innenfor denne gruppen.

Mindre å dele

- Når stadig flere fiskere selger seg ut av den lukkede gruppa, og fortsetter å fiske i den åpne, blir det enda vanskeligere for unge krefter å slippe inn.

Det sier formann i Skjervøy Fiskarlag, Dag Olav Mollan. Han er bekymret for at struktureringen av kvoter i det lukkede fiskeriet forplanter seg nedover og skaper press på den åpne gruppa.

- Jeg vet jo ikke hvordan det er nasjonalt, men det man hører lokalt er i alle fall at de som kommer inn i den åpne gruppa nå er folk som har solgt kvotene sine i den lukkede gruppa. For de som ennå er i yrkesaktiv alder, så fortsetter de jo å fiske med samme båten og utstyret som de hadde fra før, og i hvert fall her i det samiske virkemiddelområdet, på et kvotegrunnlag som ikke er så ulikt det de hadde i den lukkede gruppa.

- I tillegg har vi også mange deltakere i åpen gruppe som egentlig er mannskap på større båter, og som fisker i åpen gruppe når de er heime på fritur.

Endret karakter

Mollan mener hele ordninga har endret karakter.

- Vi brukte jo å kalle det pensjonistkvoten før, men nå er så mange aktive yrkesfiskere som bruker den at det begrepet ikke holder lenger.

- Bør man være skeptisk til dette?

- Vel, enkelte har jo tatt til orde for at dem som forlater den lukkede kvotegruppa, skulle vært satt i en eget gruppe. De ødelegger jo mulighetene for dem som skal inn i næringa via den åpne gruppa ved at det blir så lite å fiske på hver båt at det ikke blir mulig å få lønnsomhet nok til å finansiere båt og bruk.