– Det er gledelig at Norske Sjømatbedrifters Landsforening nå signaliserer at de vil i dialog med oss. Jeg har sendt invitasjon til ledelsen i dag, sier direktør Sissel Rogne på Havforskningsinstituttet.

I kronikken «Hva er næringsvennlig forskning?» i Aftenposten mandag, skriver Sissel Rogne og forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen om diskusjonen som har vært mellom Havforskningsinstituttet og NSL i vår. Blant annet peker de på at NSL har takket nei til instituttets invitasjon til dialogmøte. Invitasjonen ble sendt allerede i mars, og gikk til Frode Reppe, som er fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i NSL.

I forbindelse med kronikken uttaler Stian Lennes, som er fagsjef for oppdrett i NSL, at han ikke har fått noen henvendelse om dialogmøte. Han er imidlertid klar på at han vil komme dersom han blir invitert.

– Vi er glade for Lennes positive innstilling, og i dag gikk det ut invitasjon fra oss, der vi inviterer NSL til dialogmøte den 25. august. Tema er forskningen vår, og vi har satt av god tid til den faglige gjennomgangen av ulike relevante tema, sier Sissel Rogne.