Volumøkningen er på ti prosent sammenlignet med fjoråret, mens verdiøkningen er på hele 118 millioner kroner eller 55 %.

Mest filetprodukter

Det er en klar dreining i eksport mot filetprodukter.

– Ved utgangen av tredje kvartal i 2019 sto eksporten av filet for 36 prosent av volumet, mens for samme periode i 2020 var andelen økt til 44 prosent, sier Jan Eirik Johnsen, Business Development Manager for innsikt og pelagisk i Norges sjømatråd.

Covid gir økt etterspørsel

Det har generelt sett vært et godt år for eksporten av sild fra Norge.

Norge eksporterte 202.000 tonn sild til en verdi av 2,5 milliarder kroner i årets ni første måneder. Det er en økning i volum på en prosent. Verdien økte med 586 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Polen, Litauen og Nederland har vært de viktigste direkte-eksportmarkedene for norsk sild.

– Covid-19-pandemien har ført til økt etterspørsel etter rimeligere sjømatprodukter med lang holdbarhet, og dette har løftet konsumet av sild i mange markeder. Med kvoter og fangst på nivå med 2019 har dette gitt økt pris for alle sildeproduktene, sier Jan Eirik Johnsen.