- Vi er selvsagt kjempefornøyd med utviklingen. Bak opplagsøkning ligger det et målrettet arbeid fra salgsavdelingen vår som har gjort en solid jobb. Samtidig er Kyst og Fjord et eksempel på at god journalistikk fortsatt selger. Vi har bevisst dyrket den journalistisk profilen i avisa, i form av gjennomarbeidede kommentarer, samt artikler som holder et høyt faglig nivå, sier ansvarlig redaktør Øystein Ingilæ.

I år et det fre år siden Kyst og Fjord ble etablert. Først som nettavis, og fra høsten 2011 som ordinær paipravis.

- Det er tilfredsstillende at vi lykkes på papir i en tid der nettet stadig tar mer oppmerksomhet. For det er jo i hovedsak i papirutgaven vi henter inntektene. Men nettavisen vår, kystogfjord.no er også viktig for oss, og genererer abonnenter. De siste månedene har vi hatt mellom 30.000 og 35.000 unike brukere av nettavisen - som er et meget høyt tall med tanke på at vi er en fiskeriavis, sier Ingilæ.

For papiravisa ble netto-opplaget i 2013 på 1.536. I 2014 ble opplaget på 1824 eksemplarer. Av dette var 1616 på papir og 208 som pdf-avis via internett.