På Sjømatrådets generalforsamling 19. juni ble Hildegunn Fure Osmundsvåg oppnevnt som nytt styremedlem for to år. Osmundsvåg er daglig leder i eksportselskapet Star Seafood AS i Måløy, som hun var med på å opprette i 2018.

Hun tar over etter Aino Kristin Lindal Olaisen, som har trådt ut av styret etter eget ønske.

– Sjømatrådet gjør en viktig jobb sammen med næringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder. Samtidig har markedssituasjonen blitt mer krevende de siste årene, og da er det positivt at Sjømatrådet har et erfarent styre som kan følge opp arbeidet med å styrke norsk sjømat sin posisjon, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding om utnevnelsen av nytt styremedlem.